trasy

Fort Trails

Trasy

Poznaj nasze szlaki

Scroll Down
Trasy
Fort Trails
DH
Bardzo trudna

Długość: 558 m

Średnie nachylenie: 15,5%

Przeszkody: tak, uskoki, skocznie, mostki

Maksymalne nachylenie: 47,6%

Szerokość: 50-90 cm

Rodzaj nawierzchni: luźna / zwięzła, występują naturalne i sztuczne przeszkody, luźne kamienie i korzenie, częściowo trasa prowadzona po drewnianych konstrukcjach

Trasa bardzo trudna, przeznaczona dla użytkowników zaawansowanych. Nawierzchnia ziemna, nieumocniona, ze sztucznie profilowanymi przeszkodami i skoczniami. W miejscach krytycznych prowadzona po drewnianych konstrukcjach, zakończona dużą skocznią z możliwością ominięcia. W nawierzchni występują naturalne przeszkody, jak korzenie drzew. Duże średnie nachylenie pozwala na rozwijanie znacznych prędkości. W ciągu trasy przewidziano także odcinki o nachyleniu przeciwnym, które umożliwiają wykonanie skoków. Obok trasy wybudowany jest punkt widokowy z miejscem odpoczynku.

mapa_final_FT_20.03

Fort Trails

ul. Pasteura

37-700 Przemyśl

Ikona telefonu

Telefon alarmowy: GOPR 985 lub 601 100 300

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia